Privacy Policy

Dotazníková aplikace HAIEapp a FitBit

V rámci studie „Healthy Ageing in Industrial Enironment“ budete využívat dotazníkovou aplikaci vyvinutou pro tuto studii spolu s fintness náramkem a aplikací FitBit. Tato příloha specifikuje smluvní podmínky platné pro používání těchto aplikací v rámci naší studie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Jaká data shromažďujeme?

Naše dotazníková aplikace zaznamenává Vaše odpovědi na otázky (např. ohledně nálady, pohybové aktivity) a odesílá je v zašifrované podobě na zabezpečený server, kde jsou uloženy pod identifikačním číslem. Fitness náramek podobně zasílá data (např. tep, kvalita spánku, míra pohybové aktivity) skrze Váš telefon na zabezpečený server, kde jsou uložena pod identifikačním číslem. Žádné jiné uživatelské údaje (kromě času) nejsou shromažďovány.

Jak jsou data používána, ukládána a/nebo sdílena?

Data z dotazníků a fitness náramku jsou uložena na zabezpečeném serveru pod identifikačním číslem. Klíč propojující Vaše identifikační číslo v rámci studie s Vaší identitou je uložen zvlášť na jiném zabezpečeném serveru a přístup k němu mají jen členové výzkumného týmu „HAIE“. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou.

Zásady uchovávání údajů

Po ukončení studie bude klíč propojující Vaši identitu s nasbíranými dotazníkovými a fitness daty zničen. Jakékoliv další zpracovávání a analýzy dat budou probíhat na anonymizovaných datech. Po skončení studie budou obě aplikace z Vašeho telefonu odinstalovány.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

• máte právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby;

• máte právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů) v případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy;

• máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by Vám za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to oznámením na elektronickou adresu elavsky@fss.muni.cz, případně jinou formou na kontaktní údaje správce osobních údajů. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

Kontaktní osoba správce osobních údajů:

doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Joštova
10 Brno 602 00
Tel: 606-168-831

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity: poverenec@muni.cz