Terms of Service

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu

Fakulta sociálních studií – Masarykova univerzita

Název projektu: HAIE
Období řešení projektu: 1.2. 2019 – 30.9. 2022
Řešitel: Steriani Elavsky, PhD.

  1. Účel studie: Výzkum aktivního života osob v industriálním prostředí.
  2. Co bude následovat? Budete vyzváni k nošení smartphonu spolu s monitorem aktivity připevněném na zápěstí. Monitor aktivity nevyžaduje žádnou manipulaci, monitoruje pouze zrychlení Vašeho pohybu či tepu (ne kde se momentálně nacházíte). Monitor Vám bude zapůjčen po dobu studie. Na Váš osobní chytrý telefon Vám bude naistalována aplikace, která Vás vyzve k vyplnění krátkého dotazníku třikrát denně a navíc budete požádáni o vyplnění krátkého dotazníku po vykonané fyzické aktivitě nebo cvičení a těsně před spaním. Výzkumníci nebudou mít přístup k žádným jiným informacím na Vašem chytrém telefonu kromě těch získaných prostřednictvím dotazníků, které vyplníte.
  3. Rizika:Účast v tomto výzkumu nepřináší žádná rizika nad rámec těch, které zažíváte v každodenním životě. Nošení monitoru aktivity, chytrého telefonu a odpovídání na dotazníky může být zatěžující. Některé otázky jsou osobní a mohou způsobit nepříjemné pocity či zátěž při opakovaných hodnoceních.
  4. Výhody: Účastí v tomto výzkumu nám poskytnete důležité informace o funkcích a užitečnosti mobilních technologií pro podporu zdraví a jejich vlivu na psychickou pohodu a kvalitu života.
  5. Doba trvání: Chytrý telefon spolu s fitness náramkem budete nosit po dobu osmi po sobě jdoucích dnů a to třikrát s odstupem jednoho měsíce. Chytrý telefon vás vyzve (třikrát denně, po fyzické aktivitě/cvičení a před spaním) k vyplnění krátkého dotazníku (méně než 3 minuty na dokončení).
  6. Prohlášení o důvěrnosti: Informace, které během výzkumu sdělíte, jsou zcela důvěrné. V dotazníku nebudete tázáni na žádné informace, které by mohly vést k Vaší identifikaci. Všechny shromážděné údaje budou zašifrovány a uloženy v zabezpečené síti pod identifikačním číslem. Klíč spojující Vaši identitu s tímto identifikačním číslem bude uchováván odděleně a, jakmile se studie ukončí, zničen. V případě jakékoliv publikace či prezentace výsledků výzkumu nemůžete být žádným způsobem identifikován/a, neboť Vaše jméno nebude žádným způsobem spojováno s Vašimi odpověďmi. Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity může přezkoumat záznamy týkající se tohoto projektu.
  7. Právo ptát se: Pokud máte jakékoliv dotazy či komentáře ohledně této studie, kontaktujte prosím Steriani Elavsky na telefonu 606-168-831 či e-mailu elavsky@fss.muni.cz.
  8. Dobrovolná účast: Vaše rozhodnutí účastnit se tohoto výzkumu je dobrovolné. Kdykoliv můžete Vaši účast ukončit. Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete na kteroukoliv otázku odpovědět, nemusíte.

Abyste se mohli účastnit této studie, musíte být ve věku 18 let nebo starší.